Avgångsplattform för linjerna 202, 203 och 558B är tillfälligt stängd från måndag 21.10 kl. 8 till tisdag 22.10 kl. 18

Avgångsplattformen för linjerna 202, 203 och 558B i Alberga dvs. plattform 13 (E1027) är tillfälligt stängd från måndag 21.10 kl. 8.00 till tisdag 22.10 kl. 18. Den ersättande hållplatsen är plattform 12. Detta på grund av grävningsarbeten.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.