Avgångstiderna på linje U622 från Kampen tidigareläggs fr.o.m. 1.1.2020


Bussbolaget Ventoniemi ändrar tidtabellen för linje U662 Helsingfors-Hyrylä-Helsingfors 1.1.2020. Alla avgångstider från Kampen tidigareläggs med fem minuter. Det sker också ändringar i avgångstider på eftermiddagen från Hyrylä. Aktuella tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren och på bussbolagets hemsida.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.