Busslinje 181/K kör undantagsrutten i Kyrkslätt och Sjundeå 10.-12.6 på grund av broarbete

Linje 181/K kör avvikande rutt 10.-12.6 på grund av broarbetet i Kyrkslätt och Sjundeå. Linjen trafikerar inte följande hållplatser: Östra Kungsvägen (Ki0517), Böle (So3121, So3122), Ekebyvägen (So3160), Käla (So3123, So3124), Tallbacka (So3125, So3126) och Pickala gård (So3133). Linjerna kör via Överbyvägen, Stormossavägen och Stamvägen 51.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.