En del av U-linjerna kör enligt vintertidtabellen fr.o.m. 8.8

En del av U-linjernas bussar börjar köra enligt hösttidtabellen redan på torsdag 8.8. Den övriga HRT-trafiken övergår till vintertidtabeller 12.8. Tidtabellsändringarna påverkar bussar i regiontrafiken som kör på Västerleden, Åboleden, Tavastehusleden, Tusbyleden och Lahtisleden och där HRT:s biljettprodukter gäller på resor inom HRT-området.

Linjerna som är i trafik redan 8.8:

  • U346, U455-457, U465
  • U192(K, V) och U280 börjar köra vintertrafik, men inte de turer som körs av Amper.

De övriga U-linjerna såsom 662 och turerna som körs av Amper på linjerna U280 och U192T börjar köra som vanligt 12.8. Samtidigt läggs ner linjerna U637-U689. Trafiken och tidtabellen för linje U191 blir klara senare.

De nya tidtabellerna hittar du på sidan reittiopas.hsl.fi eller alternativt på trafikföretagets egen sida.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.