Förseningar på stambanan

Uppdaterad 3.9.2019 kl. 17.41

Det är förseningar i tågtrafiken på stambanan vid Bocksbacka p.g.a. olyckshändelse.

Samtliga tåg på stambanan (K, I, P, R, Z, D) kan försenas. Situationen räknas pågå fram till kl. 19.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.