Hållplats Borgågatan H2145 flyttas 21.10

Hållplatsen Borgågatan (H2145) som ligger på Sturegatan flyttas bakåt ca 100 m måndagen den 21 oktober. Hållplatsen används av linje 70 då den kör i riktning mot Malm. Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla fram till slutet av året.

H2145 Porvoonkatu siirtyy maanantaina 21.10.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.