Hållplats Dammen H3122 flyttas tillfälligt 29.8

Hållplatsen Dammen H3122 flyttas tillfälligt i riktning mot Åggelby torg ca 100m torsdagen den 29 augusti på grund av grävningsarbeten. Vid hållplatsen stannar linjerna 52 och 64 i riktning mot Arabia och Järnvägstorget. Det nya läget beräknas gälla fram till slutet av september.

Patolan pysäkki H3122 siirtyy noin 100 metriä Oulunkylän torin suuntaan

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.