Hållplats Femkanten tas åter i bruk på onsdag 18.9

Hållplats Femkanten H0815 i riktning mot Kampen tas åter i bruk på onsdag 18.9. Detta gäller linjerna 14, 18, 18N och 21. Hållplatsen har varit indragen på grund av gatuarbeten.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.