Hållplats Gårdsgränden i Gårdsbacka flyttas 8.4

Hållplatsen Gårdsgränden H4858 i Gårdsbacka flyttas till nytt läge vid Gårdsgränden 5 måndagen den 8 april.
Ändringen gäller linjerna 811, 811B, 812 och 812B.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.