Hållplats Hansahamnen E5170 i Köklax indragen från 16.10

Hållplats ”Hansahamnen” E5170 i Köklax dras in 16.10 på grund av arbeten. Linje 911 i riktning mot Kyrkslätt har stannat vid hållplatsen.
Den närmaste ersättande hållplatsen är ”Hansahamnsplatsen” E5155 vid Köklax köpcentrum.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.