Hållplats Hansahamnen E5226 dras in 9.11

Hållplats Hansahamnen E5226 dras in 9.11 på grund av arbeten. Hållplatsen används av linje 166 i riktning mot Glasdalen. Den närmaste ersättande hållplatsen är E5155 Hansahamnsplatsen. Hållplatsen beräknas vara indragen fram till april 2020.

E5226 Hansavalkama suljetaan 9.11.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.