Hållplats Kottbyplatsen på Backasgatan flyttas på måndag 8.4

Hållplatsen Kottbyplatsen (H2438) på Backasgatan flyttas ca 100 m på grund av arbeten måndagen den 8 april. Förändringen påverkar linjerna 51, 61, 64, 66, 67 samt regionlinjer som kör längs Tusbyleden i riktning mot Järnvägstorget och Hagnäs. Detta beräknas gälla fram till 15.4.

Mäkelänkadun pysäkki Käpylänaukio (H2438) siirtyy kaivutyön takia noin 100 metriä maanantaina 8.4

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.