Hållplats Murklevägen på Gamla Borgåvägen flyttas på fredag 1.3

Hållplatsen Murklevägen (H3867) på Gamla Borgåvägen flyttas ca 100 m fredagen den 1 mars. Ändringen påverkar linje 553 och 553K och den beräknas gälla fram till 31.10.2019.

Pysäkki ”Korvasienentie” (H3867) siirtyy kaivutyömaan takia noin 100m.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.