Hållplats Plottbrinken H2224 i Britas tillfälligt indragen från 2.9

Hållplats Plottbrinken E2224 dras tillfälligt in den 2 september. Hållplatsen används av linjerna 52 och 552 i riktning mot Malm. Den ersättande hållplatsen är Britas H2226 som ligger ca 150 m bort.
Hållplatsen är indragen tills vidare på grund av grävningsarbeten.

H2224 Plotinrinne poistuu tilapäisesti käytöstä 2.9. alkaen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.