Hållplats Ryttargatan E1016 dras in 14.10

Hållplatsen Ryttargatan E1016 dras in tillfälligt från och med 14.10. Hållplatsen används av linjerna 114/N, 214, 215, 224, 225, 227, 229, 236/B/V, 238, 239 och 532. Detta på grund av arbeten och det förväntas gälla fram till 31.12.

E1016 Ratsukatu poistuu käytöstä 9.8. alkaen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.