Hållplats Salutorget H2005 på linje 17 tillfälligt indragen 23.-25.9

Hållplats ”Salutorget” H2005 i riktning mot Munkholmen är indragen från 23.9 till 25.9 kl. 10 på grund av lyftarbeten.
Under denna tid stannar linje 17 vid hållplatsen H2007 "Riddarhuset" som ligger Mariegatan.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.