Hållplatsändringar vid Gårdsbacka metrostation på tisdag 17.9

Det sker ändringar i hållplatserna vid Gårdsbacka metrostation tisdagen den 17 september. Hållplats Gårdsbacka (M) H4309 för linje 94A dvs. plattform 18 flyttas bakåt. Detta beräknas gälla i ca 1,5 veckor.  Närbussarna 811/B och 812/B i riktning mot Mellungsbacka stannar tillfälligt vid hållplats Gårdsbacka (M) H4414 dvs. plattform 12. Ändringen gäller busslinjerna 94A, 811, 811B, 812 och 812B.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.