Hållplatser flyttar i Masaby 29.4

Hållplatserna Masaby bibliotek (Ki0215 och Ki0216) på Sundbergsvägen flyttas tillfälligt till nytt läge på grund av arbeten.
Detta beräknas gälla fram till slutet av sommaren 2019.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.