Hållplatserna Smedjebackavägen H1596 och H1597 flyttas 3.6

Hållplatsparet Smedjebackavägen (hållplatserna H1596 och H1597) flyttas ca 50 m i riktning mot Smedjebacka 3.6. Ändringen påverkar linjerna 14, 59 och 201 och beror på arbeten vid Spårjokern. Det nya hållplatsläget gäller tills vidare.

Pajamäentien pysäkkipari H1596 ja H1597 siirtyy noin 50 metriä 3.6. alkaen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.