HSL-appen biljettförsäljning på väg att normalisera

HSL-appen biljettförsäljning på väg att normalisera. Ännu långsamhet i appen -Biljetter säljs på andra kanaler som vanligt.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.