Linje 502 på undantagsrutt i Tölö fr.o.m. 1.4

Linje 502 kör undantagsrutten på grund av arbeten på Toivogatan fr.o.m. 1.4.

Linje 502 kör i riktning mot Alberga rutten: Helsingegatan – Runebergsgatan – Rosavillagatan-egen rutt. Hållplatsen H2065 (Tölö sporthall) på Toivogatan ersätts av hållplatsen H1332 (operan) på Runebergsgatan.

Linje 502 kör i riktning mot Havsgatan följande rutt: Eino Leinos gata – Tölögatan – Runebergsgatan – Helsingegatan – egen rutt. Hållplatsen H2064 (Tölö sporthall) på Toivogatan ersätts av hållplatsen H2062 (Operan) på Runebergsgatan.

Undantagsrutten för linje 502 beräknas gälla fram till 30.6.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.