Närbuss 232 till ordinarie körväg i Grankulla från och med 21.10

Närbuss 232 återgår till ordinarie körväg i Grankulla på måndag 21.10. Linjen trafikerar inte längre sträckan Strandbovägen – Norra Heikelvägen – Norra Mossavägen – Elevhemsvägen – Stationsvägen..

232 palaa Vanhalle Turuntielle

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.