Närtåg N från Helsingfors kl 21:58 och kl 22:21; stannar inte mellan Åggelby-Dickursby

Närtåg N från Helsingfors kl 21:58 och kl 22:21; stannar inte mellan Åggelby-Dickursby. I-tåg stannar vanligt på mellanliggande stationer. Orsaken är banarbeten.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.