Ny avgångshållplats för linjerna 2 och 3 tas i bruk 1.8

Torsdagen den 1 augusti tas  en ny avgångshållplats Granvägen i bruk i Mejlans. Avgångshållplatsen används av spårvagnslinjerna 2 och 3. I och med den nya avgångshållplatsen kan passagerare stiga på spårvagnarna redan vid Granvägen. Tidigare var det möjligt att stiga på först vid Almvägen.

Kuusitien pysäkki H0132 käyttöön 1.8. alkaen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.