Rutten för linje 133 ändras i Storåkern och Hemtans 2.12

Rutten för linje 133 ändras i Storåkern och Hemtans måndagen den 2 december. Den nya rutten går via Storåkerns parkgata, Hemtans parkgata och Lillhemtvägen. Helt nya hållplatser Torsbackavägen (E3316 och E3317) grundas vid Lillhemtvägen. I Storåkern används befintliga hållplatser.

Hållplatsen Storåkersplatsen vid Jordeboksvägen (E3310, mot Hemtans) samt hållplatserna Lillhemtparken (E3303 och E3304) tas ur bruk.

Tidtabellen ändras något: från Hemtans avgår bussen några minuter tidigare på grund av den längre rutten.

Kartta linjan 133 uudesta reitistä Suurpellossa ja Henttaalla

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.