Rutten för linjerna 113, 113N, 212 och 213N i Bredvik ändras 2.12

Rutten för linjerna 113, 113N, 212 och 213N i Bredvik ändras måndag 2.12. Linjerna kör i fortsättningen rutten Ring I – Torvmossvägen – Kirvusvägen – S:t Andreevägen. Ruttavsnittet längs Kronoborgsvägen dras in. Hållplatserna Bredviks skola (E1203 och E1204) tas ur bruk, och hållplatserna Röjarplatsen (E1205 och E1206) flyttas till Kirvusvägens sida.

Små ändringar i tidtabeller på grund av en längre rutt.

Ändringens orsak är byggarbeten för Spår-Jokern och Ring I.

I kartan ruttavsnittet som avskaffas med rött, nya rutten och hållplatserna med grönt.

Kartta linjojen 113, 113N, 212 ja 213N reittimuutoksesta

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.