Störningar i tågtrafiken 1.4

Närtågen K, R, A, E, U, Y, Z och I till flygplatsen och Helsingfors är försenade på grund av ett tekniskt problem. Trafiken håller på att normaliseras.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.