UPPDATERAD: Hållplats ”Nybrovägen” H4353 kan tas i bruk 17.9

Hållplatsen ”Nybrovägen” H4353 på Österleden har varit indragen fr.o.m. 9.9 men nu är arbetena klara och hållplatsen kan åter tas i bruk.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.