Verkstadsgatan avstängd för trafik fr.o.m. måndag 14.1

Verkstadsgatan i Fiskehamnen är avstängd för trafik på grund av grävningsarbeten fr.o.m. måndagen den 14 januari. Hållplatserna Fiskehamnen (H3004 och H3005) samt Agrosgränden (H3006) är inte i bruk  och busslinjerna 55 och 56 som använder dessa hållplatser kör undantagsrutten via Gamla vintervägen. De ersättande hållplatserna ligger på Gamla vintervägen. Detta beräknas gälla i ca en månad dvs. fram till 4.3. Linjerna 50 och 59 kör via Gamla vintervägen och Nätholmsgatan men stannar inte vid de ersättande hållplatserna.

Kalasatama poikkeusreitti

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.