Alla spårvagnar avgår från plattform 1 vid Västra terminalen 2 fr.o.m. 15.6

Uppdaterad 9.6: Det är plattform 1 som förblir i bruk

Även spårvagn 6T avgår från plattform 1 (H0239) vid Västra terminalen 2 fr.o.m. måndag 15.6. Båda linjer använder alltså i fortsättningen yttre spåret av ändhållplatslänken.

Orsak är arbeten med utvidgning av Busholmens spårnät.

Även tidtabeller ändras 15.6. Länk till ett separat meddelande.

kartta siirtyvästä pysäkistä

Stops

H0238
H0239

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.