Ännu glesare trafik på U-linjer 192, 280, 453-465, 459, 662 och 848. Uppdaterad 1.4

uppdaterad 1.4 kl. 18: glesare tidtabell fr.o.m. 2.4 på U453-U465 och en ny, ännu glesare på U280 fr.o.m. 6.4. Trafiken av alla ruttversioner på U192 har upphört. 

Eftersom efterfrågan har minskat har många trafikidkare på U-linjer bestämt om glesare turer. Vi uppdaterar den här infosidan på veckobasis an efter vi får information om förändringarna.

De ändringar som redan trätt i kraft syns i Reseplaneraren med fördröjning på 1-2 dagar. Hållplatstidtabellerna visar felaktig information. Man kan granska U-linjers tidtabeller även på Matkahuoltos webbplats.

192, 192K, 192T och 192V:
Samtliga avgångar är inställda.

280:
På måndag 6.4 träder det i kraft en ännu glesare tidtabell på U-linje 280. Pohjolan Liikenne granskar sitt utbud. Ny tidtabell i pdf- format:  u280 fr.o.m. 6.4 tillsvidare

Den nya tidtabellen syns redan i Reseplaneraren, när man söker med datum 6.4 eller efter. I Reseplaneraren hittar man också alternativa förbindelser, t.ex. med linjer 243 Esbo centrum - Veikkola och U275 Alberga - Veikkola (- Nummela).

453-465:
U-linjerna åt Nurmijärvihållet får en ny glesare tidtabell torsdag 2.4. Den nya tidtabellen syns i Reseplaneraren först senare. Den finns på trafikidkarens webbplats: https://korsisaari.fi/ajankohtaista/joukkoliikenteessa-poikkeusaikataulut/

459:
Alla turer är inställda fr.o.m. 23.3.2020, utom söndagar kl. 9.00 från Kampen, som körs.

662:
Trafiken på U-linje 662 (Kampen - Skavaböle - Hyvinge) upphörde så att sista dagen som körs var fredag 27.3.

848:
På måndag 30.3. trädde det i kraft en ny glesare tidtabell på U-linje 848. Turintervallerna är glesare vardagar rusnings- och kvällstid. Tillsvidare ingen nattrafik. Den nya tidtabellen i pdf- format:  u848 from 30.3.2020

Tidtabellen syns redan i Reseplaneraren.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.