Arbeten påverkar HRT:s tågtrafik under sommaren

Banarbeten som Trafikledsverket låter göra påverkar tågtrafiken i HRT-området även under den kommande sommaren. Nedan finns en lista över de viktgaste banarbetena i HRT-området och hur de påverkar tågtrafiken.  Mer information om avvikelserna publiceras senare. De aktuella tågtidtabellerna hittar du i Reseplaneraren minst fyra veckor före ändringen.

På stambanan har K-tågen glesare turtäthet samt R- och Z-tågen avvikelser 15.6-9.8

På grund av broarbeten vid Bocksbacka kör K-tågen med 20 minuters mellanrum från måndag till fredag kl. 6-19. Till exempel går det tåg till Kervo och Björkby endast med 20 minuters mellanrum. Också R- och Z-tågen kör med glesare turtäthet utanför rusningstider. Under rusningstider går ca två R-tåg per timme men utanför rusningstider och under veckosluten är turtätheten en timme. Det blir också ändringar i tidtabellerna för Z-tåg.

U- och L-tåg ersätts med bussar på midsommaren (20.-21.6) Västra sidan av Köklax

Traditioneltt görs det många banarbeten på midsommaren, i år görs arbetena vid Kustbanan i HRT-området. Det blir ändringar i U- och L-tågstrafiken från lördag 20.6 kl. 2.10 till söndag 21.6 kl. 8.09. Tågen ersätts med bussar på sträckan Köklax-Kyrkslätt/Sjundeå. Tågen ersätts med buss 911X Köklax-Kyrkslätt 20.6 samt på söndagsmorgon 21.6. En enstaka busstur fortsätter som linje 182X från Kyrkslätt till Sjundeå.

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.