Även linjerna 51, 52 och 552 börjar stanna vid hållplatsen Aino Acktés väg (H1634) i Norra Haga fr.o.m. 17.8

Även linjerna 51, 52 och 552 börjar stanna vid hållplatsen Aino Acktés väg (H1634) på Eliel Saarinens väg mot Månsas fr.o.m. 17.8.

Hittills har endast närbuss 31 använt hållplatsen.

kartta uudesta pysäkistä linjoilla 51, 52 ja 552

Stops

H1634

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.