Avgång för buss 587 kl. 13.34 må-fre från Alkärr tidigareläggs 7.9

Avgång kl. 13.34 må-fre på linje 587 tidigareläggs med fem minuter. Den nya avgångstiden är kl. 13.29. Med förändringen vill man förbättra bytesförbindelser från tåg till linje 587 vid Björkby station.

Tidtabellen för linje 587 fr.o.m. 7.9  587

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.