Bussar tillbaka till sina egna hållplatser på Hagnästorgsgatan 11.6

Bussar som avgår från Hagnäs flyttar tillbaka på sina egna hållplatser på torgets sida av Hagnästorgsgatan.

Avgångsplattformar fr.o.m. torsdag 11.6, från norr till syd:
Bussar 73 och 74: plattform 18 (H2502)
Bussar 616, 623, 623K, 633 och 643: plattform 16 (H2520)
Buss 51: plattform 19 (H2504)

Hållplatserna har varit flyttade sedan april på grund av gatuarbeten.

Kartta siirtyvistä pysäkeistä

Stops

H2502
H2504
H2506
H2520

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.