Byfodgevägens hållplats (H3113) i Åggelby flyttas ca 100 meter 21.4

Byfodgevägens hållplats (H3113) på Kullatorpsvägen flyttas ca 100 meter bakåt i körriktningen på tisdag 21.4 p.g.a. byggarbete. Arbetet beräknas pågå till slutet av maj.

Linjerna 64 mot Östra Baggböle och 69 mot Jakobacka använder hållplatsen.

kartta siirtyvästä pysäkistä

Stops

H3113

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.