Depåturerna på linjerna 2, 3, 4, 9 och 10 går via Sturegatan fr.o.m. onsdag 13.5

Avgångarna på linjerna 2, 3, 4, 9 och 10 som kör från och till depån både på morgonen och på kvällen går via Sturegatan fr.o.m. onsdag 13.5. Det innebär att dessa turer inte trafikerar sträckan mellan Vallgård depå och Helsingegatan och kör inte via Sörnäs metrostation. Linjerna 1 och 8 kör fortfarande via Sörnäs när de kör från eller till depån eftersom linjernas vanliga rutt går via Sörnäs. Förändringen gäller tills vidare.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.