Hållplats ”Dammen” (H3123) flyttas tillfälligt 3.9

Hållplatsen ”Dammen” (H3123) flyttas ca 50m framåt torsdagen den 3 september. Det nya läget är tillfälligt och beräknas gälla i en månad fram till 1.10.2020. Detta på grund av gatuarbeten och byggandet av Spårjokern.
Hållplatsen används av busslinje 64.

Oulunkylässä Pysäkki ''Patola'' H3123 siirtyy to 31.8.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.