Hållplats Evabacken (H2096) på Bölegatan flyttas 28.9

Hållplatsen Evabacken (H2096) på Bölegatan flyttas framåt ca 100 m måndangen den 28 september på grund av grävningsarbeten.

Hållplatsen används av linjerna 23, 23N, 50, 59 och 518.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.