Hållplats Franzensgatan H2142 tas åter i bruk på onsdag 10.6

Hållplatsen Franzensgatan H2142 på Flemingsgatan tas åter i bruk på onsdag 10.6.

Hållplatsen har varit indragen på grund av arbetena. Hållplatsen används av linje 51.

 

Fleminginkadun pysäkki palaa

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.