Hållplats Gyldensvägen (H1026) på Drumsö flyttas 28.9

Hållplatsen Gyldensvägen (H1026) på Drumsö flyttas bakåt ca 40 m måndagen den 28 september på grund av grävningsarbeten.
Linjerna 21, 22 och 22B stannar vid hållplatsen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.