Hållplats Haga brandstation flyttas tillfälligt 16.3

Hållplatsen Haga brandstation (H1641) flyttas ca 100 m på grund av arbeten på måndag 16.3.  Under arbetena är endast ett fil i bruk. Detta berör linjerna 40, 41 och 63 och det tillfälliga läget beräknas gälla fram till onsdag 18.3.

Pysäkki Haagan paloasema (H1641) siirtyy noin 100metriä 16.3.2020

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.