Hållplats Pasteursgatan tillfälligt flyttad fram till 15.5

Hållplatsen Pasteursgatan H3535 i Vik flyttas ca 20 m på onsdag 6.5. Det tillfälliga hållplatsläget gäller fram till 15.5. Detta beror på byggandet av Spårjokern.

Pasteurinakadun pysäkki siirrettynä

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.