Hållplats Ripubygränden V3204 i Vanda dras in 22.6

Hållplats Ripubygränden V3204 i Vanda dras in permanent på måndag 22.6.
Ändringen påverkar linjerna 444 och 445. De närmaste ersättande hållplatserna är Männikkövägen V3206 och Strandkullavägen V3202.
 

Riipilänkuja 3204 pois käytöstä

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.