Hållplatsen Åldermansvägen (H3110) i Åggelby flyttas ca 100 m österut 2.6

Hållplatsen Åldermansvägen (H3110) på Kullatorpsvägen flyttas ca 100 meter bakåt i körriktningen (österut) tidigt på torsdagmorgon 2.6.
Hållplatsen flyttas på grund av ett stenläggningsarbete som tar ungefär en månad.

Linjerna 64 mot Järnvägstorget och 69 mot Kampen använder hållplatsen.

kartta siirtyvästä pysäkistä

Stops

H3110

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.