Hållplatsen Bergmansskvären (H1204) på linje 24 flyttar 20.5.

Hållplatsen Bergmansskvären (H1204) på Kaptensgatan flyttas ca 100 meter bakåt i körriktningen (norrut) på onsdagmorgon 20.5.
Hållplatsen flyttas på grund av ett grävarbete som beräknas ta ca två månader.

Linje 24 mot Havsgatan använder hållplatsen.

kartta siirtyvästä pysäkistä

Stops

H1204

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.