Hållplatsen Britas H2226 flyttas på fredag 21.2

Hållplatsen Britas H2226 på Britasvägen flyttas på fredag 21.2 ca 150 meter bakåt i körriktningen (d.v.s. västerut) på grund av gatubygge.
Stomlinje 550 mot Östra Centrum samt linjerna 52 mot Arabia och 552 mot Malm använder hållplatsen.

kartta siirtyvästä pysäkistä

Stops

H2226

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.