Hållplatsen Britas österut (H2226) flyttas till Skogsbäcksvägens sida 28.9

Updatering: Busshållplatsen återvänder till Britasvägen på torsdagen 5.11.2020

Hållplatsen Britas österut (H2226), som har varit på Britasvägen, flyttas tillfälligt till Skogsbäcksvägens sida på måndag morgon 28.9.
Stomlinjen 550 mot Östra Centrum samt linjerna 51 mot Hagnäs, 52 mot Arabia och 552 mot Malm använder hållplatsen.

Hållplatsen flyttas p.g.a. Spår-Jokerbygget och den beräknas kunna flytta tillbaka i mitten av oktober.

kartta siirtyvästä pysäkistä

Stops

H2226

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.