Hållplatsen Evabacken (H2097) på Bölegatan tas ur bruk fre 27.3.

Hållplatsen Evabacken (H2097) på Bölegatan norrut tas ur bruk på fredagmorgon 27.3. p.g.a. grävarbete.

Som ersättande hållplatser fungerar nästa hållplats Stora Smedjan (H2095) på Radiogatan samt en ny hållplats Magistratsporten (H2099) på Bölegatan i Firdogatans hörn, som tas i bruk samtidigt.

Linjerna 23, 23N, 50, 59 och 518 mot Ilmala använder hållplatserna.

Kartta poistuvasta ja korvaavista pysäkeistä

 

Stops

H2097
H2099

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.