Hållplatsen H1435 för närbuss 31 i Munkshöjden har tagits ur bruk

Hållplatsen H1435 vid hörnet av Hoplaxvägen och Labbackavägen i Munkshöjden har permanent tagits ur bruk. Närbuss 31 mot Norra Haga har använt hållplatsen.

En ersättande hållplats finns framför Munkshöjdens kyrka.

Kartta poistuvasta ja korvaavasta pysäkistä

Stops

H1435

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.